Jan Paweł II będzie czczony w liturgii całego Kościoła

pokolenie jp2Ojciec Święty Franciszek zarządził wpisanie świętych Jana XXIII i Jana Pawła II do powszechnego Kalendarza Rzymskiego.

Dotychczas obu tych Papieży czczono, już jako błogosławionych, w liturgii diecezji rzymskiej i niektórych innych Kościołów lokalnych – np. Jana Pawła II w Polsce.

Ojciec Święty Franciszek, przychylając się do płynących z wielu stron próśb Ludu Bożego, zadecydował o ustaleniu w Kalendarzu Rzymskim, dotyczącym całego Kościoła obrządku łacińskiego, wspomnień dowolnych obu tych Papieży – czytamy w dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zachowano daty wcześniej przyjęte: Jana XXIII 11 października, a Jana Pawła II – 22 października. Podano też po łacinie i włosku liturgiczne teksty mszalne i brewiarzowe na wspomnienie Jana XXIII. Takie same teksty dotyczące Papieża Polaka Stolica Apostolska wydała już krótko po jego beatyfikacji.

Przypomnijmy przy tej okazji, że Kościół czci jako świętych blisko 80 papieży, ale tylko kilkunastu z nich zostało wpisanych do powszechnego Kalendarza Rzymskiego. Pozostali figurują w Martyrologium Rzymskim. Niektórych z nich czci się też w liturgiach partykularnych, zwłaszcza w diecezji rzymskiej, a jeszcze liczniej – w samej bazylice św. Piotra, gdzie wielu z nich spoczywa.

(Radio Watykańskie)