Dekret

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka ustanawiający całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju

Zamość, 20 października 2014 r.

L.dz. 522/Gł/14

Odpowiadając na prośbę Duszpasterzy i Wiernych Wspólnoty Parafialnej pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju, jak też biorąc pod uwagę wszelkie poczynione już starania o zapewnienie należytych warunków zarówno od strony organizacyjnej, jak też w kwestiach bezpieczeństwa Najświętszych Postaci Eucharystycznych (zgodnie z kan. 938 KPK), dla większej chwały Bożej i dobra duchowego wiernych, z dniem 22 października 2014 r.

ustanawiam

w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju

stałą codzienną

ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Zachęcam wiernych do częstego odwiedzania Kościoła, by spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Ufam, że modlitewne spotkania z Panem Jezusem, który powiedział „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20), pomnożą w wiernych wiarę, umocnią nadzieję i rozpalą miłość, a możliwość skorzystania w czasie adoracji z sakramentu pokuty i pojednania zmobilizuje wielu do nawrócenia i odnowy życia.

Duszpasterzom, Grupie Animującej modlitewne czuwanie oraz wszystkim przychodzącym do kościoła pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju, by adorować Pana Jezusa oraz doświadczyć Jego Miłosierdzia, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Marian Rojek

Biskup

Ks. Michał Maciołek

Kanclerz

 

jp2dekret