Kronika

 • 17 kwietnia 2011r.

POŚWIĘCENIE NOWEJ DROGI KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE JANA PAWŁA II

    17 IV 2011r. (w Niedzielę Palmową) podczas Mszy św. o godz. 10.30 w kościele Jana Pawła II w Biłgoraju, ks. Biskup Wacław Depo dokonał poświęcenia nowej Drogi Krzyżowej. Jest ona wierną kopią Drogi Krzyżowej Józefa Mehoffera, która znajduje się w bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie. Jak sam wspomniał ks. biskup, był częściowo pomysłodawcą tej Drogi Krzyżowej, gdyż przed oryginałem w Krakowie modlił się często Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

 • Kwiecień 2011

Z całą pewnością beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II, po sześciu latach Jego odejścia do domu Ojca stanie się nowym powiewem Ducha Świętego i zarazem umocnieniem w pielgrzymce wiary.  
      Cieszymy się, że podjęty trud budowy Kościoła wotum wdzięczności za wielki pontyfikat Wielkiego Polaka i Papieża zbiega się z tym radosnym dniem 1-go maja. Pasterz naszej Diecezji Ks. Biskup Wacław Depo powiedział z radością, że my mamy już piękny kościół-wotum w Biłgoraju na dzień beatyfikacji. Za ten dar wiary i zaufania, że to dzieło już dziś cieszy nasze oczy niech Bóg Trój-jedyny będzie pochwalony i uwielbiony.
    Pragniemy dalej kontynuować prace pozostałe do wykonania. Wierzymy, że uda nam się z powodzeniem prowadzić dalej piękne dzieła. Rozpoczęliśmy budowę przedszkola. Zrobiony jest już i zaakceptowany przez Komisję Budowlaną naszej Diecezji projekt wystroju wnętrza kościoła. Częściowy projekt możemy zobaczyć na tytułowej stronie gazetki parafialnej „Wniebowzięta”. Jeszcze w Wielkim Poście przybędzie do naszego Kościoła Kopia Drogi Krzyżowej Józefa Mehoffera, znajdującej się w Bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie. Dziękujemy z serca licznym ofiarodawcom tego dzieła. Myślimy o nowych ławkach dębowych i konfesjonałach. Do tych prac dojdą także prace wykończeniowe w domu parafialnym.

    Dzięki wsparciu Diecezjalnej Caritas rozpoczęliśmy przygotowywanie pomieszczeń dla filii Caritas Parafialnej. W duchu nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa pragnę Wam Drodzy Dobroczyńcy i Ofiarodawcy kolejny raz z serca podziękować za wszelką pomoc i dobroć we wznoszeniu dzieła duchowego i materialnego jakim jest nasza Parafia, za wspólne budowanie Kościoła i innych dzieł  jako Wotum-Wdzięczności za dar Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Dzięki Bożej pomocy, orędownictwu Wielkiego Papieża Jana Pawła II oraz Waszej wierze, modlitwom i ofiarom mogą powstawać dzieła głoszące radość Chrystusowego i w Nim naszego Zmartwychwstania

 • Grudzień 2010

     Dzięki Bożej Opatrzności przez kolejny rok wykonaliśmy wiele cennych prac. Zrobiliśmy ocieplenie stropów kościoła, zrobiona została posadzka z ociepleniem i izolacją, kładzione są płytki granitowe, pomalowano kościół, wykonano trwałe drzwi dębowe z wiatrołapem oraz położono kostkę granitową przed kościołem. Na plebani zostały ukończone tynki, wykonano posadzkę, zamontowano nowe okna z parapetami. Mimo ważnych prac wykonanych w kościele Jana Pawła II i na plebani, cieszy fakt rozpoczęcia budowy Przedszkola. Powyższe prace wymagają dużych nakładów finansowych. Niektóre dzieła już zostały zapłacone, a te ostatnie ważne inwestycje w ratach powoli spłacimy. Dziękuję za gotowość udzielenia pożyczki na nagłośnienie, czy oświetlenie. Dziękuję za bezimiennych fundatorów tabernakulum, czy Drogi Krzyżowej. Wszystko to razem jest dowodem opieki Bożej i Waszej Siostry i Bracia wiary, zrozumienia, dobroci i otwartości.

 • 25 październik 2010

    W październiku (po zamontowaniu wcześniejszym dębowych drzwi głównych) rozpoczęto prace malarskie wewnątrz świątyni.

 • 30 kwiecień 2010

     Dnia 30 IV 2010 r. został zamontowany posąg Jana Pawła II w nowo budowanej świątyni. Wysokość posągu to 2,40 cm. Posąg został wykonany z mączki marmurowej oraz żywicy. Prezentuje się wyjątkowo pięknie. Ponadto trwają inne prace budowlane takie jak: ocieplanie elewacji zewnętrznej, ocieplanie posadzki w kościele i inne.

 • marzec – kwiecień 2010 

Prace budowlane trwają przez cały czas. Wykonywane są prace hydrauliczne na wszystkich poziomach oraz prace przy instalacjach elektrycznych. W niektórych pomieszczeniach wspomniane instalacje zostały już ukończone. Zatem będzie można dokończyć prace tynkarskie.

Wiosna, która już zawitała umożliwi dokończenie prac przy ociepleniu zewnętrznych ścian części duszpasterskiej. W niedługim czasie (18 V 2010 r.) w dzień urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II w budowanym kościele będzie udzielony naszej młodzieży Sakrament Bierzmowania.  Ponadto zostanie poświęcony pomnik Jana Pawła II.

  • listopad 2008
   Murowane są duża i mała wieża Kościoła,
   Przykryto blachodachówką dach na części duszpasterskiej.
  • październik 2008
   Wymurowano kominy wentylacyjne z cegły klinkierowej
   Zabetonowano częściowo słupy w bocznej nawie
   Trwają prace murarskie na części duszpasterskiej
  • wrzesień 2008
   Murowanie facjatów i kominów na części duszpasterskiej.
   Zalano betonem strop nawy głównej
  • sierpień 2008
   Wymurowano boczne ściany nawy głównej z oknami.
   Wykonano szalunki do zalania betonem słupów ścian nawy głównej
   Przygotowano więźbę dachową na części duszpasterskiej.
  • lipiec 2008
   Zrobiono szalunki i zbrojenie na wieży kościoła.
   Wykonano szalunki okien nawy głównej.
  • czerwiec 2008
   Murowanie ścian nawy głównej kościoła.
  • maj 2008
   Zabetonowano filary drugiej nawy bocznej.
   Zalano strop bocznej nawy kościoła.
   Wykonano strop części duszpasterskiej.
  • kwiecień 2008
   Zabetonowano filary drugiej nawy bocznej
  • marzec 2008
   Zalano strop na części duszpasterskiej.
   Został zrobiony strop na bocznej nawie kościoła.
   Wymurowano ściany zewnętrzne ostatniej kondygnacji części duszpasterskiej.
  • luty 2008
   Kładzenie szalunków w nawie bocznej kościoła i stropu na domu parafialnym.
   Okorowanie stempli.
   Wykonano podwójne schody na I-sze piętro części duszpasterskiej.
  • styczeń 2008
   Gromadzenie materiałów do dalszej budowy.
  • grudzień 2007
   Zalano betonem strop na chórze i wieży
   Zrobiono część nadproży w domu parafialnym.
  • sierpień 2007
   Został zrobiony strop na kaplicy kościoła Jana Pawła II.
   Zalano fundamenty pod wieżę kościoła.
  • lipiec 2007
   Zalano strop na części parafialnej. Wymurowano ściany zewnętrzne na kościele.
  • 3-10 czerwiec 2007
   Zakupiliśmy cegłę pełną za 8 tys. zł.
   Z całego serca dziękujemy Nadleśnictwu za dar stempli na budowę centrum Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziękujemy za przywiezienie stempli. Dziękujemy za rozładunek pustaków i belek stropowych.
  • maj 2007
   Zakupiliśmy materiały budowlane na sumę 20 tys. zł. W najbliższym czasie potrzebować będziemy na materiały 70 tys. zł.
  • 12 kwiecień 2007
   Rozpoczęto wznoszenie murów świątyni.
  • 30 marzec 2007
   Zakończono zalewanie posadzki kościoła
   Zakupiono 8 tys. cegły pełnej.

Serdecznie dziękujemy pracującym przy rozładowywaniu cegły oraz p. Dzido za piasek

  • 17 marzec 2007
   Wylewana jest posadzka w kościele. Zakupiono pustaki max oraz cegły.
  • 10 marzec 2007
   Wznowienie prac po przerwie zimowej. Dziś został zalany betonem wieniec.
  • Luty 2007
   Odbyło się spotkanie z architektem w sprawie fasady i elewacji kościoła.

…Choć kronika w tym miejscu zawiera „dziurę”, to budowa kościoła nie zatrzymała się.

  • Listopad 2005
   Przez cały czas trwają uzgodnienia związane z przyłączem wodno-kanalizacyjnym do terenu pod budowę kościoła oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

W połowie grudnia minie termin wpłaty II raty za działkę pod budowę kościoła, spłata rat przedstawia się następująco:
1-sza RATA – 40.000 zł – wrzesień 2005 r.
2-ga RATA – 40.000 zł – połowa grudnia 2005 r.
3-cia RATA – 38.900 zł – styczeń 2006 r.

Ofiary jakie będą składane z racji opłatków wigilijnych jak też tradycyjnej kolędy zostaną w całości przeznaczone na spłatę pozostałych rat.

W dalszym ciągu trwają poszukiwania odpowiedniego projektu świątyni. Jest to zawsze trudna decyzja, ponieważ projekt musi być bardzo dobry i dopasowany do potrzeb przyszłej parafii.

 • 5 października 2005 r. – Wielu mieszkańców przyszło na plac budowy kościoła p.w. Jana Pawła II by pomóc w budowie ogrodzenia, wkopano drewniane słupy, założono i rozciągnięta została siatka, ponadto wykonano bramę i kilka furtek.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas i przyszli na plac aby pomóc.

Kilka dni później został wykonany i ofiarowany dębowy Krzyż.

Obecnie trwa uregulowanie spraw związanych z warunkami zabudowy, jak i poszukiwanie odpowiedniego projektu świątyni. Niebawem na placu budowy będą wykonywane odwierty i badania geologiczne terenu.

 • 15 września 2005 r. – W uroczystości NMP Bolesnej został podpisany akt zakupu trzeciej i ostatniej już działki. Wypłatę należności za owe grunty właściciel otrzyma w ratach, gdyż parafia na obecną chwilę nie dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy.

Obecnie trwają przygotowania do uporządkowania tego placu, jego ogrodzenia siatką i postawienia dębowego krzyża

 • Początek września 2005 r. Na obecnym etapie zostały podpisane pierwsze wstępne umowy z udziałem p. Dyla, Burmistrza Miasta p. Janusza Rosłana oraz ks. Józefa Flisa w sprawie zakupu ziemi pod budowę nowego kościoła. Następnie wystosowane zostało pismo do Agencji Rynku Rolnego w sprawie zakupu działki, ponieważ dzisiejszy stan prawny daje możliwość pierwokupu działki tejże Agencji.

W niedługim czasie Agencja Rynku Rolnego dała pozytywną odpowiedź otwierając drogę do finalizowania zakupu tego terenu.