Chrzest Święty

CHRZEST ŚWIĘTY

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)


Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Nauki przed Chrztem:

Nauki przed chrztem odbywają się w II i IV piątek miesiąca godz. 18.30, a chrzty w czasie Mszy św. w każdą sobotę o godz. 18.00 oraz niedzielę o godz. 11.30.


Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

– niewierzący czy osoby innej wiary,

– osoby niepraktykujące,

– żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

– nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

– prowadzący gorszący tryb życia.