Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa działa od samego początku instnienia parafii Św. Jana Pawła II, tj. od 2014r.

Celem Wspólnoty jest:

Uwielbienie, dziękczynienie i wynagrodzenie Boskiemu Sercu za grzechy osobiste i społeczne, grzechy naszych rodzinm parafii, miasta ojczyzny i świata.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Prałat Józef Flis, animatorką Teresa Burak. Działamy w ramach parafii, za zgodą i pod opieką ks. Proboszcza, utrzymujemy jedność ze wspólnotą Krakowską (wspólnotą-Matką).

Znak Wspólnoty: 

Wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Sercem, prawa ręka uniesiona do błogosławieństwa, w lewej ręce berło.

 

 

Zadania Wspólnoty: 

Trwamy na cotygodniowej adoracji w grupie przed Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek od godziny 14.30 do 16.30, prosząc również o Narodową Intronizację, zamawiamy Msze Św. w intencji wynagradzającej.

Członkowie Wspólnoty:

Dokonują poświęcenia się NSPJ, Jezusa uznają za Króla swojego życia i żyją w stanie łaski uświęcającej. Biorą udział w rekolekcjach, sympozjach i czuwaniach, organizowanych przez wspólnotę. Są apostołami dzieła Intronizacji NSPJ.

Nasza wspólnota liczy 30 członków, zorganizowała ludzi do całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji.

Na ten czas jest zapisanych i adoruje ok. 130 osób w ciągu całego tygodnia. Wiele osób adoruje Pana Jezusa, które nie należą do wspólnoty adoracyjnej. Nad całością Adoracji Najświętszego Sakramentu czuwa i opiekuje się nasza Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

 

 

Autor artykułu: Teresa Burak.

 

ws