Duchowieństwo

Proboszcz

KS. DR JÓZEF FLIS proboszcz parafii od 20 VIII 2014 r.

DSP_3636 Ks. Józef Flis – obecny proboszcz, podjął się bardzo trudnej misji budowy kościoła p.w. Jana Pawła II. Urodził się 25 II 1960 roku w Biłgoraju. Mieszkał i wychowywał się w miejscowości Ujście. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Należał do parafii Momoty, gdzie proboszczem przez wiele lat był ks. Kanonik Kazimierz Pięciurek (kapłan pochodzący z Biłgoraja, który przez okres 20 lat własnoręcznie rzeźbił wnętrze kościoła w Momotach Górnych). W 1975 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim. Maturę zdał w 1979 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. 15 XII 1984 roku z rąk ks. bp. Bolesława Pylaka przyjął święcenia kapłańskie. Swą pierwszą pracę duszpasterską jako wikary podjął w miejscowości Zakrzówek obok Kraśnika. Po 8 miesiącach został skierowany do parafii w Gródku za Tomaszowem Lubelskim, gdzie przebywał 3 lata. Następnym miejscem pracy duszpasterskiej była parafia Św. Rodziny w Lublinie, gdzie przebywał przez okres 4 lat. W 1992 r. kiedy z woli papieża Jana Pawła II powstała nowa diecezja zamojsko – lubaczowska ks. Józef złożył deklaracje aby pracować w nowej diecezji. Zostaje do niej przyjęty w celu tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Łaszczówce. Był tam pierwszym proboszczem parafii p.w. Trójcy Świętej. Wraz z wiernymi tworzył parafię od początku, powstały tam 2 nowe kościoły filialne i dom parafialny. Kolejnym bardzo ważnym etapem w życiu ks. Józefa były 4 letnie studia na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie na wydziale teologii duchowości. W 2000 roku obronił doktorat. Następnie przez rok przebywał w Niemczech, we Freiburgu Niemieckim. Mieszkał tam w Konwikcie Św. Karola Boromeusza. Podczas tego pobytu pogłębia znajomość języka niemieckiego oraz poszerza znajomość literatury z dziedziny duchowości (szczególnie interesuje księdza duchowość św. Tereski od Dzieciątka Jezus, św. Jana od Krzyża oraz Ojca Świętego Jana Pawła II). Po powrocie do Polski ks. dr Flis zamieszkał w Zamościu jako rezydent przy parafii Świętego Krzyża. W 2001 r. ks. dr Józef Flis objął urząd administratora w Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Rok później został dyrektorem Katolickiego Radia Zamość oraz Redaktorem Naczelnym specjalnej wkładki Tygodnika Niedzieli – Zamojsko – Lubaczowskiej. Również w tym czasie otrzymał stanowisko Wizytatora Diecezjalnego. Przed powołaniem księdza dr Flisa na administratora parafii WNMP w Biłgoraju (10 lipca 2005 r.) był proboszczem i dziekanem dekanatu Szczebrzeszyńskiego. Ks. dr Flis jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykłada tam etykę biznesu, etykę zawodową, a także socjologię. 28 IX 2005 r. Sekretariat Stanu. Najwyższy Kapłan Benedykt XVI wybrał do grona swoich kapelanów ks. Józefa Flisa, co upoważnia go do używania tytułu Prałata. 21 IV 2006 r. stosownie do nowych potrzeb pastoralnych Diecezji Ksiądz Biskup Jan Śrutwa mianował ks. Prałata Józefa Flisa na proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju oraz na dziekana dekanatu Biłgoraj Północ. Po wybudowaniu kościoła św. Jana Pawła II w Biłgoraju z dniem 20 sierpnia 2014 został mianowany jej proboszczem.


Wikariusze

  • Ks. mgr Michał Efner (od 16.08.2022 r.)
  • Ks. mgr Mateusz Kozyra (od 16.08.2023 r.)

Księża pracujący w naszej parafii na przestrzeni lat.

  1. Ks. mgr. Krzysztof Maj – wikariusz (20.08.2014 r. – 08.11.2017 r.)
  2. Ks. mgr Michał Moń – wikariusz (20.08.2014 r. – 16.08.2018 r.)
  3. Ks. mgr Krystian Bordzań – wikariusz  (08.11.2017 r. – 16.08.2022 r.)
  4. Ks. mgr Paweł Kubiszyn – wikariusz (16.08.2018 r. – 16.08.2023 r.)