Odpust parafialny 2022

Zapraszamy na Msze Święte odpustowe

Sobota 22.10.2022
godziny:
7:00
8:30
10:00
12:00 suma odpustowa
15:15 różaniec
16:00 msza św. Zbiorowa